2% Z DANE - Občianske združenie Pro Bono

Title
Prejsť na obsah
DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE! ĎAKUJEME.
Zamestnanec
 
  • Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  • Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
     
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
 
 
Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie
 
  •  Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  •  Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022
   
 
Právnická osoba
 
 
  •  Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  •  Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)
 


Údaje OZ Pro Bono:
Názov: Občianske združenie Pro Bono
Sídlo: Cintorínska 605/8, 930 05 Gabčíkovo
IČO: 42 289 645
DIČ: 2023506947
Návrat na obsah